Ösztöndíj 2024

Ösztöndíj 2024

Ösztöndíjak a szakképzésben 2024

Szakképzési ösztöndíj

 

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésen tanulónak jár, aki első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját nappali rendszerben, tanulói jogviszonyban tanulja. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik.

Az ösztöndíj mértéke:

Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft/hó
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft/hó


Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló (tehát nincs az Északi Agrárszakképzési Centrummal vagy az Ágazati Képzőközponttal munkaszerződése) a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a, 8.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a, 25.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a, 42.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a, 59.000 Ft /hó

Az alábbi esetekben nem részesülhet a tanuló ösztöndíjban:

  • amennyiben a tanulót évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban,
  • adott tanév hátralévő részében, amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást,
  • a tanulói jogviszony szünetelése esetén
  • ágazati alapvizsga után tanulmányait megszakította, majd újrakezdte
  • a tanuló szakképzési munkaszerződése a duális képzőhely általi azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg
  • fegyelmi határozat alapján kizárt
  • a szakmai vizsgáját megkezdte.

 

Utalás időpontja:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 174. § (2) bekezdés értelmében az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a Kréta rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni, azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíjak a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

 

 

Végzősök utolsó havi ösztöndíja áprilisi. Májusban már nem jogosultak rá.

Az Szkr. 171. § (3) bekezdésének 2023.07.07-i változása alapján: „Az ösztöndíjra való jogosultság annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napjáig áll fenn, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi.”

A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet alapján a tanítási év utolsó tanítási napja az utolsó évfolyamon 2024. május 3.

 

Egyszeri pályakezdési juttatás

 

• Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát (szakmajegyzék) tett tanuló

• A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ

• A juttatás szabadon felhasználható

• Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben:

• első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,

• nappali rendszerben tanulta,

• tanulói jogviszonyban állt,

• tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és

• a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult .

 

Összege:

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133%, 133.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184%, 184.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243%, 243.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302%, 302.000 Ft

 

Vizsgaidőszak lezárását követően 60 napon belül történik a folyósítás!

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor