Iskolánk története

Iskolánk története

Egy 2009-ben 70 éves iskola megújult falai közül jóleső érzés szólni múltunkról. Iskolánk jogelődjét, a Kertmunkásképzőt közakaratból, és jórészt közadakozásból hozta létre Szabolcs-vármegye és Nyíregyháza város képviselő testülete 1939-ben.

A II. világháborút követően - 1946. szeptember 1-től magasabb szinten, Kertészeti Középiskola néven indult újra az oktatás 4 éves, érettségit is adó képzéssel.

1949-ben elkezdődött az új iskola építése a Tokaji út mentén, melyben 1950. szeptemberétől már tanítottak.

Az 1950/51-es tanévtől Mezőgazdasági Technikum lett a nevünk. Ezt követően – valószínűleg a tanári kar szerencsés összetételének köszönhetően - mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés színvonala gyorsan emelkedett. Az iskola népszerűsége nőtt, elismertsége országos lett. Diákjai rendre nyertek városi és országos versenyeket. A Tangazdasága többször adott helyet országos rendezvényeknek, bemutatóknak. Az országszerte elismert nyíregyházi technikum kiváló oktatógárdájával garanciának látszott és bizonyult a felsőfokú technikum indításához, eredményes működéséhez.

A tanárok legjava "átment" a felsőfokra. A szakközépiskolává degradálódott intézmény kifosztottan, lefejezetten élte meg a "nagy testvér" születését. 1960-at írtunk ekkor.

Az iskola magára hagyottan, önmaga árnyékává lett. Kiáltó szavait a város vezetői sem értették meg, de a küzdelmet nem adta fel. Ha a tanügyi épületet nem is, de a tangazdaságot nagy nehézségek árán, főleg saját erőből fejlesztettük. Felismertük, hogy színvonalas szakmai képzés csak erős tangazdasággal, gyakorlati bázissal a hátunk mögött lehetséges.

Az 1979-ben átvett Újmajori Tanüzemünkben kialakítottuk a kor igényeihez igazodó kertészeti gyakorlóhelyeket: fóliasátrak, üvegház, szőlő- és gyümölcsültetvények, engedélyes faiskola, a teljes terület öntözhetővé tétele. Hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Közvetlenül a rendszerváltás előtt – grandiózus Makovecz tervek alapján – felvillant egy új iskola építésének lehetősége. Már egészen beleéltük magunkat, s a részleteket terveztük, amikor az egész koncepciót a rendszerváltás elmosta.

Azonban mégis pozitív szaldójú számunkra a rendszerváltás, hiszen ennek köszönhetjük, hogy „kárpótlásként” hozzájutottunk egy 15 hektáros almaültetvényhez és egy romos, hajdan szebb napokat megélt apagyi majorhoz.

Az elmúlt több mint 10 év sok sikeres pályázatának eredményeként az üzem működik. Igen jó feltételeket teremtve az iskolában folyó képzéshez. Diákjaink itt megismerkednek a környezetkímélő növénytermesztéssel és állattartással, mely korunk nagy kihívásának, a fenntartható mezőgazdaságnak az alapját jelentik.

A korszerű szakmai képzés mellett iskolánkban hagyományosan erős a közismereti oktatás is. Az iskola magas színvonalú munkáját tanítványai minősítik. Iskolánkból kikerült diákok között több egyetemi tanár, főigazgató, sikeres üzletember, újságíró, közéleti személy, szakmáját magas szinten művelő kutató mezőgazdasági szakember található.

1996. szeptemberétől az újkori időszámításunk kezdetét írjuk, hiszen iskolánk megérdemelten költözött méltó körülmények közé, jelenlegi helyünkre.

Az új épület adta lehetőséget kihasználva – a hagyományos képzés megtartásával – az iskolavezetés a kor igényének megfelelő képzési struktúraváltást indított el.

1998-ban világbanki támogatással beindítottuk az áruforgalmazó technikus képzést. A pályázat hozománya egy jól felszerelt taniroda és laborberendezés.

1999-ben iskolánk alapításának 60. évfordulóján felvettük az 1600-as évek európai színvonalú kertész tudósának, Lippai Jánosnak a nevét.

Szaktanáraink a megye több településén rendszeresen részt vesznek az ezüst- és aranykalászos gazdaképzésben.

2008-ban az Újmajori tanüzem berendezéseit az apagyi tanüzembe költöztettük át. Így létrehoztunk egy modern komplex tanüzemet, amelyben tanulóink és külföldi partnereink gyakorolhatják a növénytermesztés és állattenyésztés szakmáját.

2020-tól az Északi Agrárszakképzési Centrum részeként folytatjuk tevékenységünket.

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor