Agrárifjúságért Alapítvány

Agrárifjúságért Alapítvány

Agrárifjúságért Alapítvány

Bejegyezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság

1600./Pk.60.235/18. számú végzésével.

Adószám: 18801978-1-15

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt É-keleti Régió, 11744003-20922366

Levélcím:4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Tel.: 42/500-232

 

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Az Agrárifjúságért Alapítványt annak érdekében hozta létre iskolánk közössége, hogy a tehetséges, de anyagilag támogatásra szoruló tanulók előmenetelét segíthessük és a kiváló tanulmányi eredményt elért diákokat jutalmazni tudjuk. Az alapítvány kuratóriuma ugyanis nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jövő szakemberei támogatva legyenek céljaik elérésében, így szeretnénk támogatni azokat a fiatalokat, akik élnek az iskola és alapítvány által kínált lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza diákjainak.

Feladatunknak tartjuk az iskolában folyó mezőgazdasági oktatás korszerű tárgyi feltételeinek megteremtését, illetőleg annak javítását, így remélve a színvonalas képzés fejlesztését.

Az alapítvány céljaiként a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését, tanulmányi kirándulásának, táboroztatásának, kultúra elérhetőségének biztosítását, esélyegyenlőségük elérését tűzte ki célul még. Az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte tevékenységét az alapítvány kezdettől fogva. A jó szorgalmú, viszont hátrányokkal érintett gyermekeket kiemelten támogatja pénzbeli adománnyal és külföldi gyakorlata utazási támogatásával, így javítva az esélyegyenlőségen. Szociálisan rászoruló tanulók országos és megyei versenyeken való részvételének segítése mellett, a külföldi/hollandiai/testvériskolába való eljutás is kiemelt fontosságú az alapítvány tevékenységei között. Az Agrárifjúságért  Alapítvány kuratóriumának meggyőződése, hogy a múlt ápolása nélkül nincs jövő. Nagyon fontos cél az alapítvány részéről, hogy a tanulók megismerjék, hogy mekkora érték az együttlét, egymás támogatása és a pedagógus oda figyelése a diákokra. A ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanári kara, szülői munka közössége évek óta támogat nemes céljaink elérésében. Az alapítványnak szüksége is van rá, hiszen nevezett intézmény csaknem fele tanulója hátrányos helyzetű háttérrel rendelkezik.

 

Az alapítvány kuratóriuma

Az alapítványt 1998-ban hozta létre az akkor 10 fős kuratórium. Több tisztújítás után a jelenlegi kuratórium 2023. január 10-én alakult át.

Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 5 fő.

 

A kuratórium elnöke:

OROSZVÁRI-SZÜCS ANITA

Északi Agrárszakképzési Centrum

Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanára

 

A kuratórium titkára:

TÓTH PÁL

 

A kuratórium tagjai:

DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ

JUNGNÉ MOLNÁR MARIANNA KATALIN

MAJORNÉ BIRÓ ÉVA MAGDOLNA

A kuratórium tagjai maximális elhivatottsággal dolgoznak az alapítvány sikeres működésének érdekében.

Alapítványunk tevékenységei

- az iskola működési feltételeinek javítása

- az iskola központi erőforrásaink kiegészítése

- az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának javítása

- az iskolai munkát segítő tanszerek, technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése, korszerűsítése

- szociális tevékenység, családgondozás, időskorúak gondozása

- hátrányos helyzetű tanulók, csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

- kiemelt figyelemmel ifjúságvédelem

- drog prevenció, egészséges életre való nevelési program

- nevelés és oktatás, egyéni képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- külföldi tanulmányutak lehetőségének megteremtése

- kulturális, sport tevékenység támogatása

 

Kedves Szülők, Támogatóink!

Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának valamennyi  támogatója nevében ezúton is szeretném megköszönni a kedves szülők, támogatók által a 2023. évben történt felajánlásokat, befizetéseket.
Az adományok egy részét a nevelés oktatás tárgyi feltételeinek javítására, a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli közösségi programok finanszírozására, (pl.egészség nap, lippai nap, stb.), másik részét a hátrányos-nehéz helyzetben élő diákok támogatására fordítottuk, mely támogatásokat rendkívül alapos mérlegelés és környezettanulmány alapján ítélte meg a kuratórium a ténylegesen rászorulók részére.

Köszönjük, hogy mellénk álltak és segítettek abban, hogy mi is segíthessünk másoknak!

Köszönetet mondunk mindazoknak a szülőknek és támogatóinknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-át alapítványunk részére felajánlották, vagy készpénz befizetésével támogatták céljaink megvalósítását.
Ezúton is tisztelettel fordulunk Önökhöz, hogy a közelgő adóbevallások során se feledkezzenek meg az egyházak és a civil szervezetek támogatásáról.
A 2024. évben Ön a 2023. évben befizetett adója 2x1%-áról dönthet, hogy ezt kinek ajánlja fel.
Mi ehhez a döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.
Az adományra szánt összeget az AGRÁRIFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
11744003-20922366 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalással teljesíteni.

Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának elnökeként fordulok a kedves szülőkhöz, támogatókhoz, hogy önkéntes alapon lehetőségükhöz képest ez évben is adományaikkal támogassák alapítványunk működését.

Oroszvári-Szücs Anita

Köszönjük szépen!                                                                   kuratórium elnöke

                                                                                                              

Rendezvények /2023./

  1. Kerékpártúra:

 

Időpont: 2023. június 07-08.

Székhely: ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

                 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz, 2.

Program:

Két napos kerákpártúrát szerveztünk, megcélozva Tokaj városát. Városnézés, sétahajózás és jó hangulatú közös est programokkal töltöttük el ezt a szép időszakot. 

  1. Gazda nap:

Megnevezés:„A méhek, mint a fenntartható agrárium kulcsszereplői”


A program időpontja: 2023. október 06. /Péntek/ 07:45 –13:00

A program helyszíne: Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

                                      4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.sz.

Program

7:45

Regisztráció

8:30

Köszöntő

Tóth Pál Agrárifjúságért Alapítvány titkára

Ferdinánd Tibor László Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója

8:35-9:15

”Mézelő növények vetőmagtermesztésének lehetőségei”

Előadó: Dr. Szabó Béla

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet  főiskolai tanára

9:25-10:05

„A méhek megporzásban betöltött szerepe”

Előadó: Ferdinánd Tibor László

Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója

 

10:15-10:55

„Méhkimélés hatósági szemmel”

Előadó: Sipos Tibor

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály fősztályvezetője

 

11:05-11:45

"Méhészeti termékek, előállításuk és felhasználásuk"

Előadó: Hok József László

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete elnöke

 

11:45-12:00

Konzultáció az előadókkal

 

Ebéd

A ‘ Gazda nap  beszámolója megtekinthető ITT !

  1. ” Generációk karácsonya „

 

Időpont: 2023. november 24.- december 20.

Helyszín: ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

4400 Nyíregyháza Krúdy köz 2.

A program sikerének érdekében már november végétől meghitt készülődés folyt, amely az alapítvány és iskola közös tevékenysége keretében valósult meg.

 

 Generációk karácsonya  beszámolója megtekinthető ITT !

 

Pályázatok

 

A 2024. évhez kapcsolódó pályázati lehetőségek:

-Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

‘Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap ‘

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága

„A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítése”

 

 

 

Kuratóriumi  Ülések

 

Az Agrárifjúságért Alapítvány kuratóriumának 2024.évi üléseinek tervezett időpontjai:

-2024. május 27./Hétfő/ 13 ó 30 p

-2024. december 02./Hétfő/ 13 ó 30 p

Az ülés helyszíne:

ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

4400  Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

A kuratóriumi tagok megjelenésére számítva, üdvözlettel:


                                                                                                     Oroszvári-Szücs Anita

                                                                                                        kuratóriumi elnök

 

 

Dokumentumok

Alapító okirat 2023

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2023. 02. 01.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2023. 12. 08.

Munkaterv 2024

Változásbejegyző végzés 2023

Közhasznúsági jelentés 2022

Közhasznúsági jelentés igazolás 2022

 

Agrárifjúságért Alapítvány

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2
Telefonszám: 42/500-232
Adószáma: 18801978-1-15
Számlaszáma: 11744003-20922366


Pályázatok

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Kedvezményezett neve:
Agrárifjúságért Alapítvány

Projekt címe:
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Projekt azonosítószám:
EFOP-3.3.1-15-2015-00148

Támogatás összege: bruttó 26 097 727 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ időpontja: 2017.01.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

A pályázat weboldala:

http://www.palyazatiprojekt.hu/agrarifjusagert/index.html?cel_id=9

 

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor