Agrárifjúságért Alapítvány

Agrárifjúságért Alapítvány

Agrárifjúságért Alapítvány

Bejegyezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság

1600./Pk.60.235/18. számú végzésével.

Adószám: 18801978-1-15

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt É-keleti Régió, 11744003-20922366

Levélcím:4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Tel.: 42/403-750

 

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Az Agrárifjúságért Alapítványt annak érdekében hozta létre iskolánk közössége, hogy a tehetséges, de anyagilag támogatásra szoruló tanulók előmenetelét segíthessük és a kiváló tanulmányi eredményt elért diákokat jutalmazni tudjuk. Az alapítvány kuratóriuma ugyanis nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jövő szakemberei támogatva legyenek céljaik elérésében, így szeretnénk támogatni azokat a fiatalokat, akik élnek az iskola és alapítvány által kínált lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza diákjainak.

Feladatunknak tartjuk az iskolában folyó mezőgazdasági oktatás korszerű tárgyi feltételeinek megteremtését, illetőleg annak javítását, így remélve a színvonalas képzés fejlesztését.

Az alapítvány céljaiként a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését, tanulmányi kirándulásának, táboroztatásának, kultúra elérhetőségének biztosítását, esélyegyenlőségük elérését tűzte ki célul még. Az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte tevékenységét az alapítvány kezdettől fogva. A jó szorgalmú, viszont hátrányokkal érintett gyermekeket kiemelten támogatja pénzbeli adománnyal és külföldi gyakorlata utazási támogatásával, így javítva az esélyegyenlőségen. Szociálisan rászoruló tanulók országos és megyei versenyeken való részvételének segítése mellett, a külföldi/hollandiai/testvériskolába való eljutás is kiemelt fontosságú az alapítvány tevékenységei között.

Az alapítvány kuratóriuma:

Az alapítványt 1998-ban hozta létre az akkor 10 fős kuratórium. Több tisztújítás után a jelenlegi kuratórium 2019. május 22-től alakult meg. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 6 fő.

A kuratórium elnöke: OROSZVÁRI-SZÜCS ANITA az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza tanára.

A kuratórium titkára: TÓTH PÁL

A kuratórium tagjai: DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ, JUNGNÉ MOLNÁR MARIANNA KATALIN, GAJDOS ISTVÁN PÉTER, MAJORNÉ BIRÓ ÉVA MAGDOLNA

A kuratórium tagjai maximális elhivatottsággal dolgoznak az alapítvány sikeres működésének érdekében.

Alapítványunk tevékenységei:

- az iskola működési feltételeinek javítása

- az iskola központi erőforrásaink kiegészítése

- az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának javítása

- az iskolai munkát segítő tanszerek, technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése, korszerűsítése

- szociális tevékenység, családgondozás, időskorúak gondozása

- hátrányos helyzetű tanulók, csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

- kiemelt figyelemmel ifjúságvédelem

- drog prevenció, egészséges életre való nevelési program

- nevelés és oktatás, egyéni képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- külföldi tanulmányutak lehetőségének megteremtése

- kulturális, sport tevékenység támogatása

Kedves Szülők, Támogatóink!


Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának valamennyi  támogatója nevében ezúton is szeretném megköszönni a kedves szülők, támogatók által a 2020. évben történt felajánlásokat, befizetéseket.
Az adományok egy részét a nevelés oktatás tárgyi feltételeinek javítására, a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli közösségi programok finanszírozására, (pl.egészség nap, lippai nap, stb.), másik részét a hátrányos-nehéz helyzetben élő diákok támogatására fordítottuk, mely támogatásokat rendkívül alapos mérlegelés és környezettanulmány alapján ítélte meg a kuratórium a ténylegesen rászorulók részére.
A járványhelyzet miatt a 2020-as év mindenki számára erőt próbáló volt.

Köszönjük, hogy mellénk álltak és segítettek abban, hogy mi is segíthessünk másoknak!

Köszönetet mondunk mindazoknak a szülőknek és támogatóinknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-át alapítványunk részére felajánlották, vagy készpénz befizetésével támogatták céljaink megvalósítását.
Ezúton is tisztelettel fordulunk Önökhöz, hogy a közelgő adóbevallások során se feledkezzenek meg az egyházak és a civil szervezetek támogatásáról.
2021. évben Ön a 2020. évben befizetett adója 2x1%-áról dönthet, hogy ezt kinek ajánlja fel.
Mi ehhez a döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.
Az adományra szánt összeget az AGRÁRIFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
11744003-20922366 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalással teljesíteni.

Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának elnökeként fordulok a kedves szülőkhöz, támogatókhoz, hogy önkéntes alapon lehetőségükhöz képest ez évben is adományaikkal támogassák alapítványunk működését.
 

Köszönjük!

 

KURATÓRIUMI ÜLÉSEK

Az Agrárifjúságért Alapítvány kuratóriumának 2021.évi üléseinek tervezett időpontjai:

-2021. május 21.       /Péntek/ 12:00

-2021. november 26./Péntek/ 12:00

Az ülés helye:

Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza könyvtára

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

A kuratóriumi tagok megjelenésére számítva, üdvözlettel:


Nyíregyháza, 2021.január15.
 

Tisztelettel:
Csabai László Mátyás
Agrárifjúságért Alapítvány
kuratórium elnöke                                                                                          

DOKUMENTUMOK

Jogerős végzés 2019.

Alapító okirat 2019.

Közhasznúsági jelentés 2020

Cégkivonat 2017

Munkaterv 2021

Munkaterv 2022

Jegyzőkönyv 2021. február

Jegyzőkönyv 2021. május

Jegyzőkönyv 2021. december

Jegyzőkönyv 2022. május

Agrárifjúságért Alapítvány

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2
Telefonszám: 42/403-750
Adószáma: 18801978-1-15
Számlaszáma: 11744003-20922366


Pályázatok

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Kedvezményezett neve:
Agrárifjúságért Alapítvány

Projekt címe:
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Projekt azonosítószám:
EFOP-3.3.1-15-2015-00148

Támogatás összege: bruttó 26 097 727 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ időpontja: 2017.01.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

A pályázat weboldala:

http://www.palyazatiprojekt.hu/agrarifjusagert/index.html?cel_id=9

 

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor