Agrárifjúságért Alapítvány

Agrárifjúságért Alapítvány

AZ,,AGRÁRIFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY" TEVÉKENYSÉGE

Az Agrárifjúságért Alapítványt annak érdekében hozta létre az iskola közössége, hogy a tehetséges, de anyagilag támogatásra szoruló tanulók előmenetelét segíthessük és a kiváló tanulmányi eredményt elért diákokat jutalmazni tudjuk. Az alapítvány kuratóriuma ugyanis nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jövő szakemberei támogatva legyenek céljaik elérésében, így szeretnénk támogatni azokat a fiatalokat, akik élnek az iskola és alapítvány által kínált lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak. Feladatunknak tartjuk az iskolában folyó mezőgazdasági oktatás korszerű tárgyi feltételeinek megteremtését, illetőleg annak javítását, így remélve a színvonalas képzés fejlesztését. Az alapítvány céljaiként a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését, tanulmányi kirándulásának, táboroztatásának, kultúra elérhetőségének biztosítását, esélyegyenlőségük elérését tűzte ki célul még. Az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte tevékenységét az alapítvány kezdettől fogva. A jó szorgalmú, viszont hátrányokkal érintett gyermekeket kiemelten támogatja pénzbeli adománnyal és külföldi gyakorlata utazási támogatásával, így javítva az esélyegyenlőségen. Szociálisan rászoruló tanulók országos és megyei versenyeken való részvételének segítése mellett, a külföldi/hollandiai/testvériskolába való eljutás is kiemelt fontosságú az alapítvány tevékenységei között.

Az alapítvány kuratóriuma:

Az alapítványt 1998-ban hozta létre az akkor 10 fős kuratórium. Több tisztújítás után a jelenlegi kuratórium 2019. május 22-től alakult meg. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 6 fő.

A kuratórium elnöke: csabai lászló mátyás a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára és egyben az iskolai DÖK elnöke

A kuratórium titkára: TÓTH PÁL

A kuratórium tagjai: DR. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ, JUNGNÉ MOLNÁR MARIANNA KATALIN, GAJDOS ISTVÁN PÉTER, MAJORNÉ BIRÓ ÉVA MAGDOLNA

A kuratórium tagjai maximális elhivatottsággal dolgoznak az alapítvány sikeres működésének érdekében.

Alapítványunk tevékenységei:

- az iskola működési feltételeinek javítása

- az iskola központi erőforrásaink kiegészítése

- az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának javítása

- az iskolai munkát segítő tanszerek, technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése, korszerűsítése

- szociális tevékenység, családgondozás, időskorúak gondozása

- hátrányos helyzetű tanulók, csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

- kiemelt figyelemmel ifjúságvédelem

- drog prevenció, egészséges életre való nevelési program

- nevelés és oktatás, egyéni képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- külföldi tanulmányutak lehetőségének megteremtése

- kulturális, sport tevékenység támogatása

 

Alapítványi rendezvényeink /2019/:

 

  1. Alapítványi Bál

A 2019. március 01-én megrendezésre került bált nagy sikernek könyvelheti el iskolánk és alapítványa. A bálon megközelítőleg 120 fő vett részt. A nagy létszámra való tekintettel a bál ezúttal is a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tornatermében került megrendezésre. A több hetes előkészületnek és a szervező kollégák lelkiismeretes munkájának köszönhetően, egy jó hangulatú, sokak számára emlékezetes estnek örülhettünk.

A műsorok színvonalasak és szórakoztatóak, a köszöntők pedig gondolatébresztők voltak.

A nagyszámú felajánlásnak köszönhetően a tombolasorsolás sokak számára örömteli és hangulatos volt.

Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy részvételével, tombolafelajánlásával, vagy támogatójegy vásárlásával segítette és megtisztelte rendezvényünket!

Az est sikerét az is mutatja, hogy a sokrétű produkció mellett, megújult külsővel tudott az iskola bált rendezni. A nagyszámú felajánlásnak és támogatásnak köszönhetően megközelítőleg 500.000 Ft bevételt könyvelhet el alapítványunk. Örömmel tölt el bennünket, hogy sok tanuló odafigyel iskolánk sorsára és egyre nagyobb számban vesznek támogatójegyet és részt a rendezvényünkön.

Ferdinánd Tibor László intézményvezető köszöntő beszéde után az iskola tanulóinak műsorát láthatták a vendégek. Az iskola tanulói néptánc bemutatóval kedveskedtek tanárainak és a megjelent vendégeknek.

A vacsora ínycsiklandozó menüjéről a Martin Invest KFT gondoskodott, amely éjfél tájban töltött káposztával egészült ki. Az est további részében a VOX együttes szórakoztatta a vendégeket.

 

A rendezvény támogatói:

 

Az intézmény dolgozói, tanulói és szülői közössége

Drabant Viktor szülő /Drabant Laura 11. c. osztály/

Orosz András szülő /Orosz Ádám 10. c. osztály/

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Szilágyi Sándor Tiszabercel Református Egyházközség lelkipásztora

ULT Hungary ZRT Nyíregyháza

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága

DR. Ulrich Attila Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alpolgármestere

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet

Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola

Karácsony Zoltán Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT Képzési Igazgatóság igazgatója

Kemoker Csoport Nyíregyháza

Tulipa KFT

A bevételeket teljes mértékben alapítványi célokra és iskolánk tanulóinak javára fordítjuk.

Az Alapítványi Bál rendezvény megtekinthető a lippai-nyh.hu lapon !

 

  1.  Gazda Nap

Az Agrárifjúságért Alapítvány és a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai előadással egybekötött Gazda Napot szervezett, amelyen meghívottként megjelentek Szabolcs Szatmár Bereg megyei és Borsod Abaúj Zemplén megyei iskolák diákjai és pedagógusai. A „Gazda Nap” rendezvényen megjelentek iskolánk diákjai és nyugdíjas pedagógusai is. Környezettudatos gazdálkodás témakörben lehetett előadásokat megtekinteni, amelyet zárásként vendéglátás követett.

Időpont: 2019.október 11.

Helyszín: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza Krúdy köz

Gazda nap rendezvény megtekinthető ITT!

   3.  Generációk karácsonya

Az Agrárifjúságért Alapítvány szervezésében adventi időszakban került sor a” Generációk karácsonya „rendezvény megvalósítására.

A program sikerének érdekében már december elejétől meghitt készülődés folyt a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Az adventi koszorúk készítése során verseny  volt meghirdetve az iskola osztályai számára. A mézeskalács sütés meghitt közös tevékenység keretében valósult meg. Az élő betlehemi környezet nem csak a gyerekek tetszését váltotta ki, hanem minden iskolában megforduló emberét is. A „Generációk karácsonya „ünnepség keretében a vendégeket karácsonyi zenével és pásztorjáték bemutatóval vártuk, majd ajándékok átadása következett a rászoruló tanulók részére.

Időpont: 2019. december 01.- december 20.

Helyszín: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza Krúdy köz 2

A „Generációk karácsonya „rendezvény megtekinthető ITT!

Kedves Szülők, Támogatóink!


Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának valamennyi  támogatója nevében ezúton is szeretném megköszönni a kedves szülők, támogatók által a 2019. évben történt felajánlásokat, befizetéseket.
Az adományok egy részét a nevelés oktatás tárgyi feltételeinek javítására, a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli közösségi programok finanszírozására, (pl.:egészség nap, lippai nap, stb.) másik részét a hátrányos, nehéz helyzetben élő diákok támogatására fordítottuk, mely támogatásokat rendkívül alapos mérlegelés és környezettanulmány alapján ítélte meg a Kuratórium a ténylegesen rászorulók részére.
Az Agrárifjúságért Alapítvány Kuratóriumának képviseletében fordulok a kedves szülőkhöz, támogatókhoz, hogy önkéntes alapon lehetőségükhöz képest ez évben is adományaikkal támogassák alapítványunk működését.


Az adományra szánt összeget az
AGRÁRIFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
11744003-20922366 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalással teljesíteni.

 

Akinek nincs bankszámlája, készpénzt fizethet be „adományként” az alapítvány pénztárába.
A befizetett adományról igazolást tudunk adni, amit a Társasági Adótörvény 1996 évi LXXXI. törvény 5-7 § alapján az adományozó cég a 2019. évi adóalap kedvezményként vehet igénybe.
Tisztelettel kérjük, hogy a szolidaritás elve alapján lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az alapítvány céljainak megvalósításához.

Az alapítvány pénzügyi lehetőségei korlátozottak, kérjük támogassa Ön is adójának 1%-val alapítványunkat.
 


Nyíregyháza, 2019.december16.
 

Tisztelettel:
Csabai László Mátyás
Agrárifjúságért Alapítvány
kuratórium elnöke                                                                                          

 

KURATÓRIUMI ÜLÉSEK

Az Agrárifjúságért Alapítvány kuratóriumának 2019.évi üléseinek tervezett időpontjai:

-2019. április 24./Szerda/   13:15

-2019. május 20. /Hétfő/    13:30

-2019. november 29./Péntek/12:00

Az ülés helye:

A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtára

Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

A kuratóriumi tagok megjelenésére számítva, üdvözlettel:

Tisztelettel:
Csabai László Mátyás
Agrárifjúságért Alapítvány
kuratórium elnöke

DOKUMENTUMOK

Jogerős végzés 2019.

Alapító okirat 2019.

Közhasznúsági jelentés 2019

Munkaterv 2019.

Munkaterv 2018.

Munkaterv 2017

Cégkivonat 2017

Agrárifjúságért Alapítvány

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2
Telefonszám: 42/403-750
Adószáma: 18801978-1-15
Számlaszáma: 11744003-20922366


Pályázatok

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Kedvezményezett neve:
Agrárifjúságért Alapítvány

Projekt címe:
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását támogató Tanoda programok Tiszabercelen

Projekt azonosítószám:
EFOP-3.3.1-15-2015-00148

Támogatás összege: bruttó 26 097 727 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ időpontja: 2017.01.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

A pályázat weboldala:

http://www.palyazatiprojekt.hu/agrarifjusagert/index.html?cel_id=9

 

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.