Kertésztechnikus (Technikum)

Kertésztechnikus (Technikum)

Szakmairány: Dísznövénytermesztő, virágkötő; gyógynövénytermesztő; gyümölcstermesztő; parképítő és- fenntartó; zöldségtermesztő

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Kertésztechnikus

A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási munkákat végez.

A gyógynövénytermesztő szakember elvégzi a gyógy-és fűszernövények termesztéséhez szükséges talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási munkákat. Gyógy-és fűszernövényeket szaporít, telepít. Véghezviszi a gyógy-és fűszernövények ápolási munkáit. Betakarítja a gyógy és fűszernövényeket. Lebonyolítja a begyűjtött vagy termesztett gyógy-és fűszernövények elsődleges feldolgozását. Növényi drogokat tárol, csomagol.

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít, ápol, fenntart. Elkészíti és karbantartja a gyümölcs- és szőlőültetvény támberendezését, kerítését. Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: bujtványt, dugványt, oltványt készít, előállítja a gyümölcsfák alanyául szolgáló magoncokat. Alakító metszés során kialakítja a gyümölcstermő növények koronaformáit és a szőlőtő tőkeformáit. A kialakított termőfelületeket metszéssel fenntartja. Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyaggazdálkodási tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet.

A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket telepít és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat épít és tart fenn. A legismertebb kerttervezési szoftverek egyikével házikertekhez készít tervlapokat és gépi látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el a települések zöldfelületeinek engedélyköteles tervdokumentációi alapján.

A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket szaporít, ültet. Talajművelést, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást végez. Öntözőberendezéseket üzemeltet. Növényvédelmi feladatot lát el. Betakarítja, manipulálja, csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket. Zöldség vetőmag termesztési feladatokat végez. Használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Elvégzi a zöldségtermesztés munkafolyamatainak tervezését, szervezését. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít.

Szakmai követelmények:

 • Alkalmazza a kertészeti tevékenységek során a hatályos munkavédelmi szabályokat.
 • Gépkönyv, használati és kezelési utasítás alapján kertészeti eszközöket, gépeket installál, karbantart
 • Balesetet megelőz, elhárít.
 • Elsősegélyt nyújt. Egyéni védőfelszerelést visel.
 • Alkalmazza a munkaegészségtan ajánlásait.
 • Alkalmassági vizsgálatra jár.
 • A kertészeti tevékenységek során keletkezett hulladékot szelektíven gyűjti.
 • A kertészeti tevékenység végzése során keletkezett veszélyes anyagot szakszerűen kezeli.
 • Kertészeti eszközöket biztonságosan használ.
 • Tűz esetén tűzoltó eszközöket és anyagokat alkalmaz.
 • Külföldi szakmai oldalakról különböző szaporítóanyagot rendel.

Választható szakmairány: Dísznövénytermesztő, virágkötő; gyógynövénytermesztő; gyümölcstermesztő; parképítő és- fenntartó; zöldségtermesztő

További részletes információ

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor