Mezőgazdasági gépész

Mezőgazdasági gépész

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Mezőgazdasági gépész

A szakma azonosító száma: 4 0810 17 07

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A mezőgazdasági gépész a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos karbantartását a gépkönyvi előírások alapján végzi. Az erőgépeket és a munkagépeket szakszerűen összekapcsolja, betartva a biztonsági előírásokat. A gépkapcsolatot beállítja a megadott paraméterek alapján az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. Elvégzi a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit. Kezeli a precíziós mezőgazdasági termelést támogató elektronikai eszközöket. Felelősen végzi az üzemeltetési munkákat. Az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat feltárja és kijavítja. Irányítás mellett elvégzi a nagyobb javítási munkákat is. Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

Szakmai követelmények:

 • A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos karbantartását a gépkönyvi előírások alapján elvégzi.
 • Az erőgépeket és a munkagépeket szakszerűen előkészíti és összekapcsolja, beállítja a megadott paraméterek alapján.
 • A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos karbantartáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat kiválasztja szakszerűen használja.
 • Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket.
 • Kezeli a precíziós mezőgazdasági termelést támogató traktorba, önjáró betakarító gépbe beépített elektronikai eszközöket.
 • Az erőgépek, munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek javítását elvégzi.
 • A mezőgazdasági rakodógépre felszereli a munkavégzéshez szükséges adaptert és biztonságosan üzemelteti.
 • Egyszerű alkatrészről, gépelemről vetületi rajzot és mérethálózatot készít.
 • A gépüzemeltetéshez és a gépbeállításhoz kapcsolódó egyszerű számításokat elvégzi.
 • Kézi és gépi forgácsoló műveleteket végez, alkatrészt készít.
 • A mezőgazdasági gépekkel, gépcsoportokkal közúton is közlekedik.
 • Felhasználói szinten kezeli az infokommunikációs eszközöket.

További részletes információ

 

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor