Kertész (Szakképző Iskola)

Kertész (Szakképző Iskola)

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Kertészet

A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart.

Szakmai követelmények:

 • Elemzi a szőlő és gyümölcstermő növényeket és azok termőrészeit, terméseit.
 • Elemzi a zöldségnövényeket és azok magvait, palántáit, terméseit.
 • Elkülöníti a legismertebb gyomnövényeket.
 • Ellátja a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés és a zöldségtermesztés általános és speciális ápolási munkáit.
 • Kertészeti kultúrákban tápanyag-ellátó, talajművelő, öntöző gépeket, berendezéseket üzemeltet és karbantart.
 • Különböző növényvédelmi technológiákat alkalmaz
 • Termesztőberendezéseket üzemeltet, karbantart.
 • Gyümölcstermő növényeket szaporít.
 • Zöldségnövényeket szaporít.
 • Szőlőszaporítást végez.
 • Működteti és karbantartja a kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépeket.
 • Működteti, karbantartja és javítja a kertészeti kéziszerszámokat.
 • Elvégzi a gyümölcstermő növények betakarítási munkáit.
 • Elvégzi a zöldségnövények betakarítási munkáit.
 • Elvégzi a szőlő betakarítását.
 • Elvégzi a különböző gyümölcsfajok tárolásának, áruvá készítésének munkáit.
 • Elvégzi a zöldségek tárolásának, áruvá készítésének munkáit.
 • Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
 • Önálló vállalkozást alapít és működtet.

További részletes információ

 

 

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor