Gazda (Szakképző Iskola)

Gazda (Szakképző Iskola)

Szakmairányok: Állattenyésztő, Lovász, Növénytermesztő

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Gazda

A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A Gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj- és környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését. A gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére - külön hatósági vizsga keretében - a alatt lehetőség van.

Szakmairányok közös szakmai követelményei:

 • Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet. Szakszerűen takarmányozza a gazdasági állatokat.
 • Gondoskodik a gazdasági állatok biztonságos elhelyezéséről és elvégzi a gazdasági állatok gondozását.
 • Felismeri, elkülöníti és gondozza a beteg állatot. Elsősegélyt nyújt, szükség szerint értesíti az állatorvost.
 • Felismeri a gazdasági állatok ivarzását, közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben. Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
 • Talajelőkészítési, növényápolási, növényvédelmi, betakarítási munkákat végez szántóföldi, zöldség, gyümölcs, szőlő kultúrákban.
 • Támogatási kérelmet előkészít, adatokat szolgáltat a kitöltéshez, benyújt.
 • Költséget (önköltséget, értékcsökkenést) számol növénytermesztési és állattenyésztési vállalkozásánál.
 • Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta, értékesítési betétlap) kézzel és elektronikusan

Választható Szakmairány: Lovász, Növénytermesztő, Állattenyésztő

További részletes információ

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor