Elektromos halászgép kezelője

Elektromos halászgép kezelője

  • Képzés megnevezése: 08313001 számú Elektromos halászgép kezelője
  • Óraszám: 300 óra
  • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Igen. A képző biztosítja.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény
  • Jelentkezés

 

Az elektromos halászgép kezelője halgazdálkodási vízterületeken az elektromos halászat fogástechnikájának tökéletes alkalmazásával, az elektromos és más halászati módszerek kombinálásával lehalássza és eltávolítja az idegenhonos halfajok egyedeit.  Begyűjti a keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalakat. Az ártéren halállomány- és halivadékmentést, rendkívüli kár elhárítást foganatosít. Állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából halgyűjtést végez. Végrehajtja a folyóvizek hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány áttelepítéséhez szükséges lehalászást. Tógazdasági haltenyésztés során az elektromos halászgép szakszerű alkalmazásával. Elvégzi a próbahalászatokat, segíti a nehezen lehalászható halastavakban a halak terelése révén a halászat folyamatát. Kutatási vagy oktatási célból, a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi a környezetvédelmi, állatvédelmi előírásokat betartva begyűjti a tudományos rendeltetést szolgáló vizsgálati halanyagot. Elvégzi a folyóvízi halmonitoring VKI protokolljának megfelelő vizsgálatokat.

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor