Képzéseink

Képzéseink

Jelentkezési tudnivalók az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

Részletes tájékoztató:

Kedves Nyolcadikosok!

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. Nyolcvan éves múltunk tapasztalatával biztosan állíthatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődése a következő években, a mezőgazdaságról alkotott hagyományos szemlélet megváltozását várja majd el.

A Földön, így Magyarországon is a mezőgazdasági termeléshez egyre kisebb terület áll rendelkezésre. A kisebb területen a megfelelő mennyiségű és egészséges élelmiszer előállítására egyre nagyobb gondot jelent. Ez az öntözéses és precíziós (részletekig kidolgozott) gazdálkodás ismerete, és a hozzá szükséges alapos szakmai tudás nélkül lehetetlen lesz. A közeli jövőben a munkafeltételek biztosan javulni fognak, a termelésben alkalmazott technika és technológia robbanásszerű fejlődése „megállíthatatlan”. Csak érdekességként említem meg, hogy a legkorszerűbb mezőgazdasági gépek, üvegházak, állattartó telepek, megfigyelő rendszerek működtetése már napjainkban is csak gondos odafigyeléssel és igazán komoly informatikai háttérrel oldható meg. Ez a közeljövőben általánossá fog válni.

A mezőgazdasággal foglalkozni, abban dolgozni a legfelkészültebbek számára biztos megélhetést jelent. A földön naponta kb. 7 milliárd embert kell (kellene) már ma is legalább háromszor ellátni élelmiszerrel. Aki ebbe a folyamatba időben bekapcsolódik nem csak az embereknek, hanem „önmagának is” jót tesz.

Iskolánkban oktatott szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakmák egy kivétellel a mezőgazdasági csoportba tartoznak. Érdeklődéstől függően a növénytermesztés, állattartás- és tenyésztés, a hagyományos kertészet, gépészet, a dísznövénykertészet, virágkötészet, erdészet területéről választhattok. Ezeken kívül „festő, mázoló tapétázó” szakmát is tanulhattok.

Nyíregyházán szakgimnáziumi (technikumi) és szakközépiskolai (szakképző iskolai) osztályok, - Tiszabercelen szakközépiskolai (szakképző iskolai) osztályok indítását tervezzük.

Az intézményünkbe jelentkezőknek felvételi vizsgát nem kell tenniük. Az előzetes felvételre a 7. évvégi és a 8. félévi tanulmányi eredmények központi rangsora alapján kerül sor.

Iskolánk Alaptevékenységéhez tartozik a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása is. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavarral) küzd.
A beiratkozásra a sikeres felvételt követően, a választott szakmától függő egészségügyi alkalmassági követelmények (orvosi alkalmasság) megléte esetében kerülhet majd sor.

A felvétellel kapcsolatos információkról iskolánk honlapján és levélben tájékoztatjuk a tanulókat.

A technikum (szakgimnázium) a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőséged van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.

A szakképző iskola (szakközépiskola) három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod elsajátítani a szakmai ismereteket. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményétől függ szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga letétele az elsődleges.

A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.
A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem a hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, az önálló munkavégzés begyakorlására, és a társas együttélés írott és íratlan szabályainak megtanulására.

Kérem, hogy tekintsétek át a következő 2020-2021. tanévre vonatkozó szakmai kínálatunkat!

Kérdéseitekkel bátran kereshetitek iskolánkat telefonon, személyesen, nyílt napjainkon, illetve kövessétek figyelemmel honlapunkat!

Elérhetőségeink:

Székhely adatok

Iskola neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító:

033685

Igazgató

Ferdinánd Tibor László

Pályaválasztási felelős

Molnár János (30/452-8775)

Iskola címe:

 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Telefon/fax:

42/403-750; 42/403-765

E-mail: 

lippai.szakkozepiskola@gmail.com

Honlap:

www.lippai-nyh.hu

 

 

 

 

Tagintézményünk adatai:

Tagintézmény neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszaberceli Szakképző Iskolája

OM azonosító:

033685

Tagintézmény vezető

Takács Emese

Tagintézmény címe:

4474 Tiszabercel, Fő u. 90.

Telefon/fax:

42/204-600

E-mail: 

tiszabercel.lippai@gmail.com

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.