Képzéseink

Képzéseink

Jelentkezési tudnivalók az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

Részletes tájékoztató:

Kedves Nyolcadikosok!

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. Nyolcvan éves múltunk tapasztalatával biztosan állíthatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődése a következő években, a mezőgazdaságról alkotott hagyományos szemlélet megváltozását várja majd el.

A Földön, így Magyarországon is a mezőgazdasági termeléshez egyre kisebb terület áll rendelkezésre. A kisebb területen a megfelelő mennyiségű és egészséges élelmiszer előállítására egyre nagyobb gondot jelent. Ez az öntözéses és precíziós (részletekig kidolgozott) gazdálkodás ismerete, és a hozzá szükséges alapos szakmai tudás nélkül lehetetlen lesz. A közeli jövőben a munkafeltételek biztosan javulni fognak, a termelésben alkalmazott technika és technológia robbanásszerű fejlődése „megállíthatatlan” lesz. Csak érdekességként említem meg, hogy a legkorszerűbb mezőgazdasági gépek, üvegházak, állattartó telepek, megfigyelő rendszerek működtetése már napjainkban is csak gondos odafigyeléssel és igazán komoly informatikai háttérrel oldható meg. Ez a közeljövőben általánossá fog válni.

A mezőgazdasággal foglalkozni, abban dolgozni a legfelkészültebbek számára biztos megélhetést jelent. A földön naponta kb. 7 milliárd embert kell (kellene) már ma is legalább háromszor ellátni élelmiszerrel. Aki ebbe a folyamatba időben bekapcsolódik nem csak az embereknek, hanem „önmagának is” jót tesz.

Iskolánkban oktatott szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakmák egy kivétellel a mezőgazdasági csoportba tartoznak. Érdeklődéstől függően a növénytermesztés, állattartás- és tenyésztés, a hagyományos kertészet, gépészet, a dísznövénykertészet, virágkötészet, erdészet területéről választhattok. Ezeken kívül  „festő, mázoló tapétázó” szakmát is tanulhattok.

Nyíregyházán szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályok, - Tiszabercelen szakközépiskolai osztályok indítását tervezzük.

Az intézményünkbe jelentkezőknek felvételi vizsgát nem kell tenniük. Az előzetes felvételre a 7. évvégi és a 8. félévi tanulmányi eredmények központi rangsora alapján kerül sor. A beiratkozásra a sikeres felvételt követően, valamint egészségügyi alkalmassági követelmények (orvosi alkalmasság) megléte alapján kerülhet majd sor. A felvétellel kapcsolatos információkról iskolánk honlapján és levélben tájékoztatjuk a tanulókat.

A szakgimnáziumi osztályokban az elsődleges célok az érettségi vizsgára történő felkészítés és a technikus szakképesítés megszerzésének megalapozása. Ehhez azonban az érettségi vizsgán „választott érettségi tantárgyként” kötelezően a szakmai ágazati érettségi vizsgát kell tenni. A 13. évfolyamon a tanulás egy év technikus szakmai képzéssel folytatódik, majd technikus szakmai vizsgával zárul. A sikeres érettségi vizsga egyenértékű a más iskolákban tett érettségi vizsgákkal. Így a továbbtanulás akár felsőoktatásban is folytatódhat, tetszőlegesen választott szakon.

Szakközépiskolai osztályainkban a szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga letétele az elsődleges. A 3 év képzés során, a gyakorlati foglalkozások száma magas, az összes képzési idő kb. 60-70 %-a. A tanulószerződéssel folytatott szakmai gyakorlatok (iskolánk tangazdaságában, vagy esetleg más külső gyakorlóhelyen) rendszeres havi bevételt jelent a tanulók (családjaik) számára. Ennek mértékét, juttatásának feltételeit jogszabályok írják elő.

FONTOS!

A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem a hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, az önálló munkavégzés begyakorlására, és a társas együttélés írott és íratlan szabályainak megtanulására.

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol más hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség.

Kérem, hogy tekintsétek át a következő 2019-2020. tanévre vonatkozó szakmai kínálatunkat! 

Kérdéseitekkel bátran kereshetitek iskolánkat telefonon, személyesen, nyílt napjainkon, illetve kövessétek figyelemmel honlapunkat!

Elérhetőségeink:

Székhely adatok

Iskola neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító:

033685

Igazgató

Ferdinánd Tibor László

Pályaválasztási felelős

Molnár János (30/452-8775)

Iskola címe:

 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Telefon/fax:

42/403-750; 42/403-765

E-mail: 

lippai.szakkozepiskola@gmail.com

Honlap:

www.lippai-nyh.hu

 

 

 

 

Tagintézményünk adatai:

Tagintézmény neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszaberceli Szakképző Iskolája

OM azonosító:

033685

Tagintézmény vezető

Takács Emese

Tagintézmény címe:

4474 Tiszabercel, Fő u. 90.

Telefon/fax:

42/204-600

E-mail: 

tiszabercel.lippai@gmail.com

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.