Képzéseink

Képzéseink

Jelentkezési tudnivalók az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

Részletes tájékoztató:

Kedves Nyolcadikosok!

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében.

2018-2019 tanévben minden indított osztályunk „szakképző” osztály. Úgy érezzük minden mezőgazdasághoz valamennyire is vonzódó tanuló választhat számára érdekes szakmát.

Figyelmetekbe ajánlom, hogy országunknak e régiójában (de Magyarországon általában is igaz, hogy) a mezőgazdasági tevékenységek, és az egészséges élelmiszerek iránti igény különösen előtérbe kerül. Az állattenyésztés, a hozzá köthető takarmány-előállítás, valamint a kertészeti növénytermesztés fejlesztése kifejezett kormányzati szándék körzetünkben. Az embereket folyamatosan, jó minőségű élelmiszerhez juttatni nemcsak fontos, hanem ebben részt venni biztos megélhetést is nyújt. Ezért bátran ajánljuk figyelmetekbe az alább bemutatott szakmáink valamelyikét.

Magyarország mezőgazdaságának fejlesztésében a Kormány két határozott irányt jelölt meg a következő évekre vonatkozóan: állattenyésztés és a kertészet. Az iskolánkban oktatott szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakmák – ahogyan azt ebből a tájékoztatóból is láthatjátok – éppen ezeket a területekhez tartoznak..

Nyíregyházán szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályok, - Tiszabercelen szakközépiskolai osztályok indítását tervezzük.

Központi felvételi vizsgát egyetlen szakunkra sem írunk elő, a felvételi rangsorolás/bejutás a tanulmányi eredmények alapján történik.

A szakgimnáziumi osztályokban az elsődleges célok az érettségi vizsgára történő felkészítés és a technikus szakképesítés megszerzésének megalapozása. Ehhez azonban az érettségi vizsgán „választott érettségi tantárgyként” kötelezően a szakmai ágazati érettségi vizsgát kell tenni. 13. évfolyamon a tanulmányok egy év technikus szakmai képzéssel folytatódik, majd technikus szakmai vizsgával zárul. A sikeres érettségi vizsga egyenértékű a más iskolákban tett érettségi vizsgákkal. Így a tanulmányok akár felsőoktatásban is folytathatók, tetszőlegesen választott szakon.

Szakközépiskolai osztályainkban a szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga tétele az elsődleges. A 3 év képzés során, a gyakorlati foglalkozások száma magas, az összes képzési idő kb. 60-70 %-a. A tanulószerződéssel folytatott szakmai gyakorlatok (iskolánk tangazdaságában, vagy esetleg más külső gyakorlóhelyen) rendszeres havi bevételt jelent a tanulók (családjaik) számára. Ennek mértékét, juttatásának feltételit jogszabályok írják elő.

FONTOS!

A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem rövidebb összefüggő (hetesi), és hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, de jó lehetőség az önállóságra szoktatásban, és a társas együttélés íratlan szabályainak megtanulásában.

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol más hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség.

Kérem, hogy tekintsétek át a következő 2018-2019  tanévre vonatkozó szakmai kínálatunkat! 

Kérdéseitekkel bátran kereshetitek iskolánkat telefonon, személyesen, nyílt napjainkon, illetve kövessétek figyelemmel honlapunkat!

Elérhetőségeink:

Székhely adatok

Iskola neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító:

033685

Igazgató

Ferdinánd Tibor

Pályaválasztási felelős

Molnár János (30/452-8775)

Iskola címe:

 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Telefon/fax:

42/403-750; 42/403-765

E-mail: 

lippai.szakkozepiskola@gmail.com

Honlap:

www.lippai-nyh.hu

 

 

 

 

Tagintézményünk adatai:

Tagintézmény neve:

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszaberceli Szakképző Iskolája

OM azonosító:

033685

Tagintézmény vezető

Takács Emese

Tagintézmény címe:

4474 Tiszabercel, Fő u. 90.

Telefon/fax:

42/204-600

E-mail: 

tiszabercel.lippai@gmail.com

 

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.