Tájékoztató Szülőknek

Tájékoztató Szülőknek

Tisztelt Szülők!

 

A köznevelési intézményekben sajnos évről - évre egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a pedagógusoknak, ami a tanulók gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátását illeti.

Az idő előtti iskolaelhagyás, a családon belüli konfliktusok, a testi - lelki bántalmazás, a tanulási nehézségekkel, illetve egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek kirekesztettsége, kirekesztése egyre inkább jellemző probléma. Ezen problémák megfelelő kezelése, visszaszorítása, megelőzése érdekében 2018. szeptember 01.-től Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben.

A feladatellátás jogszabályi alapját, a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

Célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembernek.

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Óvodához, iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi - lelki bántalmazás.

 

Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben (leckeírás, otthoni feladatok, szülő -gyermek konfliktus, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek.)

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

Gyermekek számára:

 • egyéni tanácsadás,
 • segítő beszélgetés,
 •  csoportos, közösségi és prevenciós programok.

 

 

Szülők számára:

 • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában,
 • súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes család és gyermekjóléti szolgálathoz.
 • Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben
 • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben; pl (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése). Az esetleges koronavírus okozta válsághelyzetben online ügyintézésben való segítségnyújtás, gyermekétkeztetés igénylésében segítségnyújtás, adományokhoz való hozzájutás segítése.
 • szükség szerint részvétel szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, melyet a pedagógus és a szülő is kezdeményezhet. Szülőiértekezleten való részvétel.
 • közvetítés tanár - diák, szülő - gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,

 

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.  

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítőhöz.

 

Elérhetősége:

 

Név: Majzikné Hanyicska Valéria

Telefonszám: 0630/367-6831

E-mail cím: majzikne.valeria@nycsgyk.hu

 

Ügyfélfogadási idő: Az Intézmény tanulói, pedagógusai és dolgozói számára!

 • Kedd: 1330-1500-ig
 • Péntek: 800-930-ig

Egyéni igény figyelembevételével előre egyeztetett időpont is biztosítható!

Szülőknek és hozzátartozóknak a fent jelzett elérhetőségeken előre egyeztetett időpontban!

 

A szociális segítő tevékenység jelen tanévben a gyermekek, a pedagógusok, az egész iskolai közösség igényeit, valamint az Intézménynek, a koronavírus elleni védekezésre elrendelt intézkedési tervét figyelembe véve történik!

 

Nyíregyháza, 2020. szeptember 01.

 

Ifjúsági Lelki Elsősegély

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor