Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

A tanulók tehetsége megmutatkozhat sportban, rajzban, énekben, vers- és prózamondásban és a szakmai gyakorlatban is.

Az átlagosnál ezeken a területeken jobb képességekkel rendelkező tanulókat a szaktanárok kiszűrik, tudatosítják bennük a lehetőségeiket és ösztönzik a képességeik további fejlesztésére őket.

Bevonják a iskolai sportkörök munkájába a tanulót.

Ha az iskolában nincs lehetőség, a város szakosztályaihoz irányítjuk a tanulót.

Megfelelő számú érdeklődő tanuló esetén iskolai énekkart működtetünk.

A vers- és prózamondásban, rajzban tehetséges tanulókat felkészítjük és indítjuk városi versenyeken, pályázatokon.

Szakkörök:

 • honismereti
 • informatika
 • biológia
 • matematika

Sportkörök:

 • atlétika
 • sportlövészet
 • labdarúgás


Igény szerint egyéb szakkörök illetve érdeklődési körök működése is megvalósítható megfelelő számú (15 fő) érdeklődő esetén.

Mindennapos testedzés lehetősége, sportkörök

Az oktató és nevelőmunka mellett iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés, mely részeként a prevencióra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Kiemelt figyelmet fordítunk az ezen korosztályt (14-18 évesek) markánsan érintő problémák megelőzésére, valamint folyamatosan megpróbáljuk nevelésükben érvényesíteni és elfogadtatni velük, hogy az egészséges életmód nem csupán az egészségkárosító anyagok és szerek mellőzését jelenti, hanem ezen túlmenően a mindennapi életünkbe szervesen beépülő napi tevékenységeket is (pl.: rendszeres napi tisztálkodás, külső megjelenésünkre való odafigyelés, rendszeres sportolás, egészséges táplálkozás stb.). Ezek nemcsak egészségesen és fitten tartják szervezetünket, hanem egészséges gondolkodásra is nevelnek.

Minden nap minden tanulónk – legalábbis iskolai kereteken belül – nem vesz részt szervezett formában testedzésben.

Az iskola a következő kínálatokat és lehetőségeket nyújtja a rendszeres sportolás terén tanítványainak:

 • Órarend szerint minden évfolyamon heti 2 testnevelés óra van beállítva.
 • Az Iskolai Sportkör három szakosztályában rendszeresen edzéseken és versenyeken vesznek részt a kiugró képességekkel rendelkező tanulók (atlétika, labdarúgás). A turisztikai szakosztály havi rendszerességgel szervez közelebbi és távolabbi fizikai megterhelést jelentő túrákat tagjai számára.
 • Heti két tömegsport-foglalkozáson a szerényebb képességű tanulók is játszhatnak és versenyezhetnek az egyéb sportágakban is megrendezett házibajnokságokon.
 • Vannak sportcsoportok, amelyek a játék kedvéért verődtek össze és rendszeresen (heti egy-két alkalommal) játszanak (kosárlabdások, röplabdások).
 • Aktuálisan résztveszünk a legkülönfélébb sportági szövetségek által kiírt versenyeken (asztalitenisz, úszás stb.)
 • Rendelkezünk kondicionáló teremmel.
 • Teniszpályát alakítottunk ki (ez utóbbi kettőt önállóan is használhatják a tanulók).
 • Lehetőséget adunk iskolán kívüli városi sporttevékenység folytatásához (van sziklamászónk, versenytáncosunk stb.)
 • A 11. évfolyamtól jelentős terhelést jelentenek a szabadban végzett szakmai gyakorlatok is, ahol az időjárás kedvező és kedvezőtlen hatásaival is edzi tanulóinkat.
 • Az orvosi szűrővizsgálatok alapján a gyógytestnevelés órára utasított tanulók a Zrínyi Ilona Gimnázium gyógytestnevelési foglalkozásaira járnak, ahol osztályzatot is kapnak.
 • A könnyített testnevelési csoportba sorolt tanulókat a testnevelési órák keretén belül differenciáltan foglalkoztatjuk.
 • Egészen kivételes esetben elképzelhető a tanuló teljes felmentése az iskolai testnevelés alól.
 • A helyzet nem ideális, mert a tanulóknak csak kis százaléka folytat aktív sporttevékenységet. Célunk érdekes programok szervezésével megszerettetni a mozgást. Ennek érdekében minden évben megszervezzük a sítábort és a korcsolyázást.

 « Vissza

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.