Szakképző iskola (szakközépiskola)

Szakképző iskola (szakközépiskola)

Szakképző iskola szakképzések 2020-2021. tanév

A szakképző iskola (szakközépiskola) három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod elsajátítani a szakmai ismereteket.

A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményétől függ szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga letétele az elsődleges.
A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem a hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, az önálló munkavégzés begyakorlására, és a társas együttélés írott és íratlan szabályainak megtanulására.

Képzési idő: 3 év

A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés.

9-11. évfolyamokon közismereti tantárgyak és tanévenként egyre növek-vő szakmai óraszámban a választott szakmához tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik.

A gyakorlati órák száma magas.
A 11. évfolyam szakmai vizsgával zárul.

A képzés idejére iskolánkkal tanulószerződés köthető.

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után:

  • A második szakképesítés is költségtérítés nélkül megszerezhető.
  • A szakképesítéssel már rendelkezők korhatár nélkül, két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel.

A 2020/2021. tanévben az alábbi szakiskolai képzések beindítását tervezzük:

Gazda (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0021

001

Tiszabercel

0031

004

Azonosító száma: 34 621 01

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállal-kozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazda-sági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

Szakmairányai:

  • Állattenyésztő
  • Növénytermesztő
  • Lovász

Kertész (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0022

001

Tiszabercel

0032

004

Azonosító száma: 34 622 02

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövé-nyek szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Mezőgazdasági gépész (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0024

001

Azonosító száma: 34 521 08

A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

 

Festő, mázoló, tapétázó (szakközépiskola)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Tiszabercel

0035

004

Azonosító száma: 34 582 04

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület elő-készítése - előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a tech-nológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

"Sajátos helyzet" figyelembevétele a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve aki sajátos helyzetű.

A sajátos helyzet megállapításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

sajátos helyzetű az a tanuló:

a) akinek szülője, gondviselője iskolánk dolgozója,

b) akinek testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll vagy állt,

c) akinek szülője, gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt,

d) akinek szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye ebben a körzetben van,

e) aki védelembe vétel alatt áll, és az iskolánkba történő felvételre a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot.

A sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló törvényes képviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt.

Ha helyhiány miatt valamennyi felvételi kérelmet nem lehet teljesíteni, a felvételről az érintett tanulók törvényes képviselőinek jelenlétében sorsolással döntünk.

További tájékoztatásért, kérjük keressenek bennünket személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink egyikén:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2., Telefon: 42/403-750; lippai.szakkozepiskola@gmail.com

4474 Tiszabercel, Fő u. 90., Telefon: 42/204-600; tiszabercel.lippai@gmail.com

Továbbtanulási felelős: Molnár János igazgató helyettes: 30/4528775

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.