Ösztöndíj 2023

Ösztöndíj 2023

Ösztöndíjak a szakképzésben 2023

Szakképzési ösztöndíj

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésen tanulónak jár, aki első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját nappali rendszerben, tanulói jogviszonyban tanulja. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik.

Az ösztöndíj mértéke:

Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft/hó
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft/hó


Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló (tehát nincs az Északi Agrárszakképzési Centrummal vagy az Ágazati Képzőközponttal munkaszerződése) a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a, 8.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a, 25.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a, 42.000 Ft /hó
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a, 59.000 Ft /hó

Három esetben nem részesülhet a tanuló ösztöndíjban:

  • Amennyiben a tanulót évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban,
  • adott tanév hátralévő részében, amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást,
  • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

 

Utalás időpontja:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 174. § (2) bekezdés értelmében az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a Kréta rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni, azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíjak a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

 

A szülő teendője:

Beiratkozás után a Kréta rendszerben rögzíteni kell a tanuló számlaszámát!

 

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók. Az alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2023. január 1-én 100.000 Ft), mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133%, 133.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184%, 184.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243%, 243.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302%, 302.000 Ft

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor