JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

J Á R V Á N Y Ü G Y I   P R O T O K O L L

 

(Iskolai magatartási ajánlások a Covid 19 járvány idejére)

 

 

1.     A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészségesés tünetmentes dolgozó vehet részt.

 

2.     A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Kérjük a Szülőket, a lehető leghamarabb tájékoztassák az iskolát, ha gyermeküknél tüneteket észlelnek!

 

3.     A személyi higiénia alapvető szabályainak betartása, most fokozottan érvényes mindannyiunkra.

 

4.     Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő szer került kihelyezésre, annak használata az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki részére előírás. A szociális helységekben szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk, a textiltörülköző használata kifejezetten kerülendő!

 

5.     Az úgynevezett köhögési etikettet a fertőzés esélyének minimalizása érdekében mindenkinek be kell tartani: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás és kézfertőtlenítés.

 

6.     Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani!

 

7.     Az osztálytermekben az intézmény lehetőség szerint gondoskodik a tanulók megfelelő védőtávolság betartása melletti elhelyezéséről. Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, ahol a védőtávolság nem tartható, ott kötelező.

Óraközi szünetekben a maszk viselése mindenki számára kötelező.

 

8.    A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, tanórák közötti szünetekben, ezért a közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

 

9.     A testnevelési és gyakorlati foglalkozásokon, szünetekben kerülni kell a testi kontaktust.

 

10.   Az intézmény a gyermekétkeztetés során körültekintően és szigorúan betartja a járványügyi előírásokat.

 

Kérünk minden iskolai oktatásban résztvevőt (tanulót, tanárt, szülőt) a fentiek tudomásulvételére és rendelkezések fokozott figyelemmel kísérésére!

 

 

 

Nyíregyháza,2020. 08. 28.    

 

 

 

Ferdinánd Tibor László

        igazgató

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor