IPR

IPR

Integrációs képességkibontakoztató program (IPR)

Az integrációs törekvések napjaink legnagyobb kihívásai közé tartoznak. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a társadalmi kirekesztés csökkentése fokozottan előtérbe került.
Az európai uniós állásfoglalások fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan megkülönböztetve, valamilyen módon kirekesztve.

Iskolánk már a kezdetektől fogva felkarolta, támogatta a halmozottan hátrányos tanulók integrált módon megvalósuló iskolai nevelését, oktatását azzal a céllal, hogy a szociális helyzetből és a képességek fejlettségi szintjéből adódó hátrányokat ellensúlyozza, a tanulók tanulási, boldogulási esélyeit fokozza.


Olvassa el képességkibontakoztató programunkat!

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor