Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok szabályai

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, képesség és készség fejlesztés, ezáltal a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése, megszilárdítása.
A házi feladatok kijelölésével kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
•    A tanárok a tantárgyak jellegének megfelelően adnak írásbeli házi feladatot. Rendszeres írásbeli feladatot kapnak matematikából, idegen nyelvből, magyarból.  Eseti (a feldolgozott tananyagtól függő) kémiából, fizikából, stb.
•    A hétközi házi feladat megírása fél óránál hosszabb időt nem vehet igénybe.
•    Az előzőnél időigényesebb házi feladat elkészítésére álljon rendelkezésre a hétvége is.
•    Az írásbeli házi  feladatok ellenőrizetlenül nem maradhatnak.
•    A szokásos házi feladatokon túlmenő feladatot a záróvizsgára készülő évfolyamok tanulói a szünetek (őszi, téli, tavaszi) idejére kaphatnak.
•    Mivel célunk, hogy a tanulók sikeres érettségi és szakmai vizsgát tegyenek, ezért a házi feladatoknak hosszútávon meg kell győznie a tanulót arról, hogy annak rendszeres elkészítése egye biztosabb, alaposabb tudás birtoklásához segíti őt.

Írásbeli dolgozatok szabályai

A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat megírásának idejét, témáját legkésőbb öt munkanappal hamarabb megismerje. Egy napon két témazáró dolgozatnál több nem íratható. Az írásbeli dolgozatokat az írást követően legkésőbb tizedik munkanappal bezárólag ki kell javítani, a tanulónak kiosztani és az érdemjegyet a naplóba beírni. Az időn túl kijavított dolgozatok érdemjegyét csak a diák kérésére kell érvényesnek tekinteni.
A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyének felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tantárgyi törzsanyag, és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét az iskola igazgatójához kell benyújtani.

 

« Vissza

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.