Felnőttképzés

Felnőttképzés

MINŐSÉGPOLITIKA

Küldetésnyilatkozat, intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünkaz iskolai rendszerű oktatás mellettatöbb éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik. Ezekre a tapasztalatokra alapozva igyekszik az iskolarendszeren kívüli képzés területén is a legjobbat nyújtani. Ezen keretek között elsősorban mezőgazdasági szakmacsoportban folytatott, változatos képzési tevékenységet tűz ki célul. Rugalmasan alkalmazkodva a felmerülő piaci igényekhez folyamatosan fejleszti képzési kínálatát.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, megkönnyítsük tevékenységüket, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű szolgáltatásainkkal elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez megfelelő szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkező, felnőttképzésben is jártas oktatókat alkalmazunk. Képzési módszereink, képzési programjaink fejlesztése során építünk szakmai tudásukra, felkészültségükre, tapasztalataikra.

Ezen túlmenően színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni a szakmai munkát.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá a kompetenciák megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkaerő-piac valamennyi szereplőjével képzési igényeinek kielégítése érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzését a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük, a működtetéshez kapcsolódó folyamatokat a Minőségbiztosítási Rendszer szerint teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk, nem megfelelőség esetén beavatkozunk

Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával minden területen a minőségfejlesztés alapciklusának, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisoknak az alkalmazásával kívánjuk folyamatainkat teljes kontroll alatt tartani a képzésben résztvevők és egyéb partnerek mind tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

A felnőttképző intézmény alkalmazottainak minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény valamennyi külső és belső munkatársával, akik a felnőttképzési tevékenységünk folytatásában közreműködnek, megismertetjük Minőségbiztosítási Rendszerünket. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza minden érintett felelősségi és hatáskörét, melynek betartása valamennyi alkalmazottunk számára kötelező.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére a képzéseink zárását követően. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk, amennyiben a kitűzött minőségcélokat nem sikerül teljesíteni, az okok feltárását követően helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőtt képző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény  igazgatójának hatáskörébe tartozik.

Hatályba léptetés dátuma: 2015.01.08.

A Minőségpolitikát jóváhagyta:   

Ferdinánd Tibor László

igazgató

A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Felnőttképzési tevékenysége

Felnőttképzési engedélyszám: E-000028/2013

Engedélyezés dátuma: 2013. november 12.

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Ügyfélszolgálat címe:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2

Telefonszám:

42/403-750

Fax:

42/403-765

Elektronikus levelezési cím:

lippai.szakkozepiskola@gmail.com

Weblap cím:

http://www.lippai-nyh.hu

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

 9.00-15.00

kedd

9.00-15.00

szerda

9.00-15.00

csütörtök

9.00-15.00

péntek

9.00-12.00

szombat

nincs

vasárnap

nincs

 

Engedélyezett programok: Letöltés

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.