A 2018-2019. tanév jelentősebb eseményei

A 2018-2019. tanév jelentősebb eseményei

Augusztus

Augusztus 23.

Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet

Az éves munkaterv megbeszélése, tanév eleji osztályfőnöki feladatok ismertetése.

Augusztus 31.

A javítóvizsgával és a szakmai gyakorlatok teljesítésével kapcsolatos záradékok beírása az anyakönyvbe, bizonyítványba.

Szeptember

Szeptember 3.

Tanévnyitó ünnepség (felelős: Arnóczkiné Szilágyi Andrea) - a tanítás kezdete. Az első tanítási napon segítjük osztályaink be- és visszailleszkedését az iskolába. Továbbá felmérjük és rögzítjük a tanulók adataiban, szociális helyzetében bekövetkezett változásokat. Megtartjuk tanulóink számára és adminisztráljuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást.

Szeptember 4.

9. évfolyamosoknak igazgatói tájékoztató.

Szeptember 20.

Tanévnyitó értekezlet

Szeptember 11.

I. Szülői értekezlet: 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokból 2-2 szülővel elégedettségi kérdőív kitöltetése.

Szeptember 19.

NAK Pályaorientációs rendezvény    Felelős: Magyariné Rádi Judit

Szeptember 25.

NSZFH szervezésében bemeneti kompetenciák mérése 9. évfolyamon

További feladatok:

  • Új osztályok törzslapjainak elkészítése.
  • A Házirend ismertetése a tanulókkal. Ez kiemelten fontos a bejövő osztályok esetén!
  • Az osztályfőnöki tanmenetek megbeszélése.
  • Tanulói nyilvántartások, statisztikák elkészítése, egyeztetése.

Október

Október 4.

Állatok világnapja

Október 5.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Felelősök az osztályfőnökök

Október 6-13.

Holland diákok és tanárok a Lippaiban, Felelős: Gyula Sándorné

Október 13.

Szombati munkanap (október 22. pihenőnap)

Október 18.

Verébavató

Felelősök: Oroszvári Szűcs Anita és a 11.A osztály, valamint a 9-es osztályok osztályfőnökei (Magyariné Rádi Judit, Tóth Pál, Darkóné Tőke Szilvia).

Október 19.

Megemlékezés október 23-ról

Felelős: Darkó András és a 10. C osztály

Október 19.

Szalagavató

Felelős: Bíró Zsófia Judit (11.B), Kerekes Gábor (11.C), Kiss Andrea (12.A)

Október 24.

I. Nyílt nap

November

Október 29. - November 2.

Őszi szünet

November 10.

Szombati munkanap (november 02. pihenőnap)

November 12.

I. Fogadóóra

December

December 1.

Szombati munkanap (december 24. pihenőnap)

I. adventi gyertya gyújtása,  Felelős: Tóth Pál (9.B.)

December 7.

II. adventi gyertya gyújtása, Felelős: Darkóné Tőke Szilvia (9.C)

December 12.

II. Nyílt nap

December 15.

Szombati munkanap (december 31. pihenőnap)

III. adventi gyertya gyújtása, Felelős: Böszörményi László (13.A) és Dr. Horváth Lászlóné (13.B)

December 21.

Karácsonyi ünnepség és IV. adventi gyertya gyújtása

Felelős: Magyariné Rádi Judit és a 9.A. osztály

2018. december 24-től 2019. január 2-ig

Téli szünet.

Január

Január 03-04.

Tanítás nélküli munkanap

2019. január 25.

az első félév vége

Február 1-ig

a szülők kiértesítése az első félév tanulmányi eredményéről

Felelős: minden osztályfőnök

Február

Február 4.

II. Szülői értekezlet

Február 15.

Jelentkezés az érettségi és szakmai vizsgára, felsőfokú intézményekbe

Február 

Alapítványi bál

Február 15-től március 1-ig

Pénz7 Felelőse: Kropogné Kiss Zsuzsa

Február 26.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Felelősök: osztályfőnökök

Március

Március 8.

Nőnapi ünnepség

Felelős: Tóth Pál (9.B)

Március 14.

Nemzeti Ünnepünkről való megemlékezés

Felelős: Virágh Renáta (10.C.)

Március 18-22.

Fenntarthatósági témahét

Felelős: Darkó András

Március 21.

Felelősök: Dr. Horváth Lászlóné (13.B) és az iskolai védőnő

Március 22.

Szakmai háziverseny. Felelőse :Sarka László

Április

Április 4-től

Szintvizsgák szakközépiskola 9. évfolyamain

Április 8.

II. Fogadóóra

Április 8-12

Digitális témahét

Felelős: Bogárné Péter Borbála Csilla

Április 12.

Pályaorientációs nap - Szakmák éjszakája

Felelős: Antal Józsefné

Április 16.

Holokauszt emléknap

Felelősök: az osztályfőnökök

Április 17.

Diáknap és Lippai nap

Felelős: a DÖK és minden iskolai dolgozó

 

 

Április 18.

Ballagók névsorának elküldése a Kelet-Magyarország szerkesztőségébe

Felelős: Darkó András osztályfőnöki munkaközösség vezető

Április 18-23-ig

tavaszi szünet

Május

Május 2.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán és befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

Május 3.

Ballagás

Felelősök: Oroszvári Szűcs Anita (11.A), Virágh Renáta (10.B), Darkó András (10.C)

Május 6.

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

Május 6-8.

Tanítás nélküli munkanapok (írásbeli érettségi vizsgák)

Május 13.

Szakmai írásbeli vizsgák

Május 15.

Ágazati érettségi írásbeli vizsga

Május 29.

Országos Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Felelősök: Mérésvezető és a 10-es osztályfőnökök

 

 

Május 29-től

Szakmai vizsgák

Május 31.

Pedagógusnapi köszöntő műsor.

Felelős: Darkóné Tőke Szilvia (9.C)

Június

Június 4.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról

Felelősök: Ferdinánd Ágnes és a 10. A osztály

Június 14.

Utolsó tanítási nap a 9-11. évfolyam tanulóinak

Magatartási és szorgalmi jegyek lezárása, osztályzatok értékelése

Június 24.

Tanévzáró, felelőse: Bacskainé Jászai Anita

Bizonyítványosztás, felelősök: osztályfőnökök

Tanítás nélküli munkanapok

2019. január 3-4.

Igazgató szünet

2019. április 12

Pályaorientációs nap

2019. április 17.

Diáknap, Lippai Nap

2019. május 6, 7, 8

Érettségi szünet

2019. június 13.

Szakgimnáziumi osztályok tanulmányi kirándulása

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.