hetvegi-hazi-feladat-szabalyai-iskolai-dolgozatok-szabalyai

hetvegi-hazi-feladat-szabalyai-iskolai-dolgozatok-szabalyai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok szabályai

Pedagógia programunk tartalmazza az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait.

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, képesség és készség fejlesztés, ezáltal a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése, megszilárdítása.

A házi feladatok kijelölésével kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

A tanárok a tantárgyak jellegének megfelelően adnak írásbeli házi feladatot. Rendszeres írásbeli feladatot kapnak matematikából, idegen nyelvből, magyarból. Eseti (a feldolgozott tananyagtól függő) kémiából, fizikából, rajzból stb.

A hétközi házi feladat megírása fél óránál hosszabb időt nem vehet igénybe.

Az előzőnél időigényesebb házi feladat elkészítésére álljon rendelkezésre a hétvége is.

Az írásbeli házi feladatok ellenőrizetlenül nem maradhatnak.

A szokásos házi feladatokon túlmenő feladatot a záróvizsgára készülő évfolyamok tanulói a szünetek (őszi, téli, tavaszi) idejére kaphatnak.

Mivel célunk, hogy a tanulók sikeres érettségi és szakmai vizsgát tegyenek, ezért a házi feladatoknak hosszútávon meg kell győznie a tanulót arról, hogy annak rendszeres elkészítése egye biztosabb, alaposabb tudás birtoklásához segíti őt.

Írásbeli dolgozatok szabályai

Témazáró: a téma befejezését követően legalább egy összefoglaló óra után kerül rá sor, időpontjáról az íratást megelőzően egy héttel tájékoztatni kell a tanulókat. Egy tanítási napon maximum két témazáró iratható.

Nagydolgozatot:

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • idegen nyelv tárgyakból kell íratni, félévente legalább egyet.

 A meg nem írt nagydolgozatot pótolni kell.

Egy tanítási napon maximum egy nagydolgozat iratható.

Testnevelésből és gyakorlatból a követelmények elsajátításáról gyakorlati tevékenység révén ad számot a tanuló.

 

« Vissza

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.